Vad gör en hisskonsult?

Gummesson Hisskonsult erbjuder teknisk rådgivning av hög kvalitet för vertikala transporter såsom hissar, rulltrappor, portar etc. Våra kunder finns i hela landet men framför allt i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Vi utför olika typer av driftutredningar, statusbesiktningar, projektering och erbjuder även projektledning. Gummesson Hisskonsult hjälper dig genom hela processen från projektering till slutbesiktigad entreprenad. Vi erbjuder även kontroll att ditt skötselavtal sköts enligt avtal.


 

Våra tjänster

Att känna till statusen på sin anläggning och vilka kostnader man kan förvänta sig de kommande åren är viktigt för alla fastighetsägare med budgetansvar. Vi går igenom din anläggning noga efter de förutsättningar som gäller och pekar på vad som behöver göras och i vilken tidsaspekt ihop med ett budgetpris för de föreslagna åtgärderna.
Vi hjälper Er att upprätta kompletta upphandlingsunderlag som bygger på EL AMA vilket borgar en kvalitetsnivå och en praxis för att erhålla en bra produkt. Upphandlingsunderlagen är uppdelade i 2 delar: - En teknisk beskrivning över de åtgärder som ska göras med detaljerade dimensioneringskrav på produkterna som ska levereras. - Administrativa Föreskrifter gällande förutsättningarna för hur entreprenaden får bedrivas. Underlagen skickas sedan ut till valda entreprenörer som passar för den typ av arbete den aktuella entreprenaden avser och efter anbudstiden kan anbuden jämställas och utvärderas efter samma principer.
Har du inte själv kunskap eller tid att driva projektet erbjuder vi våra tjänster från upprättande av entreprenadkontrakt till projektstyrning med löpande byggmöten under entreprenadens framskridande.
Att kontrollera det man köpt med en slutbesiktning är oerhört viktigt för att säkerhetsställa att man fått det material man betalat för och att kvalitén på arbetet är yrkesmässigt utfört. Vi är utbildade entreprenadbesiktningsmän hos SBR, Byggingenjörerna och åtar oss entreprenadbesiktningar av lyftanordningar, portar och rulltrappor.
Att ha rätt antal hissar i en byggnad och att de har rätt storlek för det antal personer som arbetar i huset är av yttersta vikt. Vem vill börja morgonen med att köa för att komma till kontoret eller vem vill köa in eller ut från lunchen. Vi är utbildade inom kapacitetsberäkning av hissar och använder oss av programvara från Peters research där vi gått utbildningar i såväl London som New York.
Alla hissar på marknaden måste ha en skötselfirma som tar hand om hissen. Vi hjälper Er till ett avtal som passar bäst för Er hiss och vi hjälper Er även att kontrollera att avtalet uppfylls med kvartalsmöten, kontroller, m m.

Våra konsulter


 
 

Om oss

Håkan Gummesson Hisskonsult AB

Vi är ett snabbväxande fristående konsultföretag med spetskompetens inom hissar, portar och rulltrappor. Företaget, som startades av ägaren, Håkan Gummesson år 2004, har sitt säte i Örby men har kontor på Flintbacken 6, Stockholm. Totalt är vi idag 6 st anställda.

Gummesson Hisskonsult erbjuder teknisk rådgivning av hög kvalitet för vertikala transporter såsom hissar, rulltrappor, portar etc. Våra kunder finns i hela landet men framför allt i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Företaget är medlem i hisskonsultgruppen, vilken är en förening skapad för att gemensamt med andra hisskonsulter kunna diskutera fram lösningar på problem, och att byta erfarenheter.

Tveka inte att kontakta oss inför en ombyggnation eller vid nyproduktion där projektering och utredning av hissar är en fråga.

 
Rådgivning

Rådgivning

Som lekman kan det vara svårt att förstå alla tekniska termer och att upprätta juridiskt bra beställningar. Med oss vid din sida kan du känna dig trygg vid upphandlingen.
Besiktning

Besiktning

Hur kontrollerar du att du fått det du köpt av entreprenören? Det är viktigt att du ser till att en slutbesiktning genomförs som ett mottagningskvitto på utfört arbete.
 

Gummesson Hisskonsult