Så går det till

Kartläggning av uppdrag

Ring eller skicka e-post till oss

Vi träffar er och går igenom vad det är ni vill ha hjälp med. Det kan vara att inventera ert hissbestånd och ta fram en handlingsplan för dessa, eller kanske ska ni ha en stor upphandling av skötsel på era hissar och rulltrappor. Vi kan hjälpa er med detta samt mycket mer.

När vi väl har kommit överens om vad som ska göras så skickar vi ut ett förfrågningsunderlag till våra rekommenderade entreprenörer. De kommer in med offerter som vi hjälper er att utvärdera. Kontrakt skrivs med utvald entreprenör.

 

Arbetet utförs

Utförandefasen

Entreprenören utför arbetet. Är det fler installationer som ska göras så kan man göra en förbesiktning där man kontrollerar att allt blir enligt önskemålen. Entreprenören får då även möjlighet att göra eventuella korrigeringar i sitt arbetssätt för att minimera nedslag på slutbesiktningen när hela entreprenaden är färdig.

När entreprenaden är färdig så hålls en slutbesiktning. Besiktningsman, beställare och entreprenör går igenom och kontrollerar att beställaren har fått det som har beställts och att det är utfört på ett yrkesmässigt sätt.

Uppdrag slutfört

Entreprenaden godkänd vid slutbesiktning

Efter godkänd slutbesiktning avhjälper entreprenören eventuella fel och brister, sedan tar garantitiden inklusive garantiskötsel vid.

När garantitiden börjar närma sig sitt slut så kan man kalla till en garantibesiktning. Då hjälper vi er med att detektera eventuella fel som uppstått under garantitiden och om något inte varit tillfreds finns möjligheten att förlänga garantitiden.